New items
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO
Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)