New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.2.2
Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin
Zwalczanie terroryzmu