New items
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Geneza i rozwój obrony przeciwrakietowej
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne