New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Synchronizacja jako element przygotowania działań