New items
Wymiana ciepła
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi