New items
Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie
Potencjał obronny i potencjał zagrożeń w świetle testu animalizacji
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Katastrofy transportowe
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy