Nowości
Logistyka i transport : teoria oraz praktyczne zastosowania
Transport w logistyce
Transport we współczesnej gospodarce : wybrane aspekty
Zasady przewozu wojsk oraz sprzętu wojskowego transportem lotniczym : DU-4.4.2(B)
Marynarka Wojenna w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym wejście do NATO