New items
Pomiędzy bezpieczeństwem a ryzykiem : pozytywne konteksty rekreacji outdoorowej
Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie
Instrukcja kwalifikowania personelu zabezpieczenia operacji lotniczych w strefach lądowania (PZOL) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.4.3.1
Katastrofa w Czarnobylu : przyczyny wybuchu reaktora - obalanie mitów
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych