New items
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Wymiana ciepła
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Fundamenty mistrza : profesjonalne przygotowanie żywieniowe w siatkówce
Obliczenia kwantowe dla każdego