New items
Metodyka zarządzania ryzkiem w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.0.1
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2