New items
Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,