New items
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Przygotowanie żołnierzy wojsk inżynieryjnych do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
Praca zdalna : praktyczny przewodnik
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji