Nowości
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Anti-choice leaderless resistance : a study on the Fight of Lone Wolves
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Przyszła wojna
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa