New items
Kultura biznesu : normy i formy
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych