New items
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Anatomia kliniczna. T. 1