Nowości
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty