New items
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym