New items
Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania : od klasyki do zwinności
Paradygmaty logistyki wojskowej
Zarządzanie różnorodnością w organizacji : aspekty psychopedagogiczne
Inżynierska geometria wykreślna : zbiór zadań
Anatomia kliniczna. T. 2