New items
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Procedury operacyjne przewoźnika lotniczego
Organizacja ruchu kolejowego
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2