New items
Rola Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ludności : ujęcie prawno-instytucjonalne
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia spadochronowo-desantowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Program szkolenia spadochronowo - desantowego specjalistycznego : szkolenia kandydatów na instruktorów zrzutów towarowych
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Operacje w cyberprzestrzeni : DD-3.20