New items
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Bezpieczeństwo drogowe przewozu towarów niebezpiecznych
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji