New items
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Statystyka matematyczna w praktyce
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne