New items
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.2,
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property