New items
Wariant zakładowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali wz P-V (108) _ 001. wariant podstawowy do zrzutu z wyciąganiem metodą zrzutu z małą prędkoscią lądowania z jednym spadochronem G-11B
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa
Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary