New items
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Prawo cywilne - zobowiązania, spadki w pigułce
Toksyczny dług XXI wieku
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe