New items
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Prawo cywilne - zobowiązania, spadki w pigułce
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe
Historia ustroju i prawa Polski w pigułce
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice