New items
Podstawy logistyki
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Etyka : 50 idei, które powinieneś znać