New items
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej