New items
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 2],
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],