New items
BHP w praktyce
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Instrukcja o gospodarowaniu mieniem techniki morskiej : DU -4.22.7(A)