New items
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego