New items
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej