New items
Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece