Nowości
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia
Etykieta wartości
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Procesy w organizacjach lotniczych : wybrane aspekty
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego