New items
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Instrukcja organizacji fonicznej łącznosci radiowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli