New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Jak pożyczyć i nie oddać - jak kupić i nie zapłacić czyli Biznes po polsku
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Doktryna działań połączonych : D-01(E)