New items
Global positioning system : theory and practice
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Opowieści pokładowe : prawdziwe życie na wysokościach
Antyterroryści
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1