Nowości
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Marketing : podręcznik akademicki
Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa