New items
Powstanie Warszawskie : wędrówka po walczącym mieście
Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Przyszła wojna
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa