Nowości
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Toruń wniebowzięty : 80 lat Aeroklubu Pomorskiego