New items
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze
Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej