New items
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Stanag 6001. Exam practice. Level 1 : Reading and Writing Skills
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect