New items
Wojna hybrydowa na Ukrainie
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego