New items
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO
Wybrane zagadnienia sztuki wojennej starożytnego świata. T. 1,
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych