New items
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych