New items
Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw : kontekst niezawodności
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia spadochronowo-desantowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Paradygmaty logistyki wojskowej