New items
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa
Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy
Operacje w cyberprzestrzeni : DD-3.20
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka