New items
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa