New items
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Pilot ci tego nie powie
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu stosowania technik linowych z pokładu statku powietrznego w Siłach Zbrojnych RP
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych