New items
Czemierniki : dzieje wsi, miasta, osady
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych