New items
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Współczesne media : media informacyjne. T. 2
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
Numeryczne badania właściwości dynamicznych śmigłowca