New items
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
finite element method : a primer
Trening funkcjonalny : [ćwiczenia, zasady planowania treningu i programy treningowe]
Rysunek techniczny maszynowy
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych