New items
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Elementy analizy i przetwarzania sygnałów w systemach informacyjnych
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property