New items
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Transport kolejowy w systemie obronnym państwa
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia